ภาพสไลด์สำหรับโรงเรียนสะบาโต

ในไซท์นี้คุณจะพบภาพสไลด์ เพาเวอร์พอยท์สำหรับรายการโรงเรียนสะบาโตหรือการช่วยเตรียมและเพื่อสอนบทเรียนแต่ละสัปดาห์.

แปลโดย: Kharom Promutit

บทเรียนไตรมาสที่ 1 ปี 2017
ภาพนำเสนอ เพาเวอร์พอยท์
25/03/2560
12. พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
18/03/2560
11. การทำให้เสียพระทัยและการต่อต้านพระวิญญาณ
11/03/2560
10. พระวิญญาณบริสุทธิ์, พระคัมภีร์และการอธิษฐาน
04/03/2560
09. พระวิญญาณบริสุทธิ์และคริสตจักร
25/02/2560
08. พระวิญญาณบริสุทธิ์และของประทานฝ่ายวิญญาณ
18/02/2560
07. พระวิญญาณบริสุทธิ์และผลของพระวิญญาณ
11/02/2560
06. พระวิญญาณบริสุทธิ์และการดำรงชีวิตบริสุทธิ์
04/02/2560
05. การบัพติศมาและการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณ
28/01/2560
04. ความเป็นบุคคลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
21/01/2560
03. ความเป็นพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์
14/01/2560
02. พระวิญญาณบริสุทธิ์: การทำงานหลังฉาก
07/01/2560
01. พระวิญญาณและพระวจนะ

คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมล์นี้: escuelasabatica@fustero.es