‘ATA KI HE LAUTOHI FAKA-SAPATE

‘Oku ma’u ‘I heni ‘ae ‘ata ‘e tokoni lahi ‘aupito ki hono teuteu’i ‘a ho’o polokalama ki he lautohi faka-Sapate ‘I he uike kotoa pe.

Liliu ‘e: Halalotoangi Fonokalafi

Lesoni kihe Kuata hono Tolu, 2017
Ngaahi ‘Ata ‘oe Lesoni
Fokotu’utu’u
23/09/2017
13. KOE KOSIPELI MOE SIASI
16/09/2017
12. NOFO ‘I HE LAUMALIE
09/09/2017
11. TAU’ATAINA ‘IA KALAISI
02/09/2017
10. KOE ONGO FUAKAVA
26/08/2017
09. FAKAKOLEKOLE ‘A PAULA ‘I HE ‘ENE MALANGA
19/08/2017
08. MEI HE POPULA KI HE FANAU HOKO
12/08/2017
07. KOE HALA-FONONGA KIHE TUI
05/08/2017
06. KOE FISIFISIMU’A ‘O ‘ENE TALA’OFA
29/07/2017
05. TUI ‘IHE FUAKAVA MOTU’A
22/07/2017
04. FAKATONUHIA’I ‘IHE TUI, ‘ATA’ATA PE
15/07/2017
03. KOE TAHA ‘AE NGAAHI KOSIPELI
08/07/2017
02. MAFAI ‘IA PAULA MOE KOSIPELI
01/07/2017
01. PAULA: APOSITOLO KI HE SENITAILE
Memory verse
Versículo de memoria, lección 1 Versículo de memoria, lección 2 Versículo de memoria, lección 3 Versículo de memoria, lección 4 Versículo de memoria, lección 5 Versículo de memoria, lección 6 Versículo de memoria, lección 7 Versículo de memoria, lección 8 Versículo de memoria, lección 9 Versículo de memoria, lección 10 Versículo de memoria, lección 11 Versículo de memoria, lección 12 Versículo de memoria, lección 13 Versículo de memoria, lección 14 PowerPoint

Malava keke fetu’utaki mai ‘i he ‘imeili ni: escuelasabatica@fustero.es