MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Gihubad ni: Bartman Barrientos

Mga Leksyon Sa Ika-4 Nga Trimestre 2017
Presentasyon nga Powerpoint
Latid
18/11/2017
07. PAGBUNTOG SA SALA
11/11/2017
06. ADAN UG JESUS
04/11/2017
05. ANG PAGTOO NI ABRAHAM
28/10/2017
04. GIPAKAMATARUNG PINAAGI SA PAGTOO
21/10/2017
03. ANG TAWHANONG KAHIMTANG
14/10/2017
02. ANG AWAY
07/10/2017
01. ANG APOSTOL PABLO SA ROMA

Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es