MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Gihubad ni: Bartman Barrientos

Mga Leksyon Sa Ika-1 Nga Trimestre 2017
Presentasyon nga Powerpoint
Latid
25/03/2017
12. ANG BUHAT SA BALAANG ESPIRITO
18/03/2017
11. PAGPASUBO UG PAGTUKOL SA ESPIRITO
11/03/2017
10. ANG BALAAANG ESPIRITO, ANG PULONG UG PAG-AMPO
04/03/2017
09. ANG BALAANG ESPIRITO UG ANG IGLESIA
25/02/2017
08. ANG BALAANG ESPIRITO UG ANG MGA GASA SA ESPIRITO
18/02/2017
07. ANG BALAANG ESPIRITO UG ANG BUNGA SA ESPIRITO
21/01/2017
03. ANG PAGKADIOS SA BALAANG ESPIRITO
Mga Tekstong Sag-ulohon
Versículo de memoria, lección 1 Versículo de memoria, lección 2 Versículo de memoria, lección 3 Versículo de memoria, lección 4 Versículo de memoria, lección 5 Versículo de memoria, lección 6 Versículo de memoria, lección 7 Versículo de memoria, lección 8 Versículo de memoria, lección 9 Versículo de memoria, lección 10 Versículo de memoria, lección 11 Versículo de memoria, lección 12

Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es