MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Gihubad ni: Bartman Barrientos

Mga Leksyon Sa Ika-4 Nga Trimestre 2017
Presentasyon nga Powerpoint
Latid
07/10/2017
01. ANG APOSTOL PABLO SA ROMA
Mga Leksyon Sa Ika-3 Nga Trimestre 2017
Presentasyon nga Powerpoint
Latid
23/09/2017
13. ANG EVANGELIO UG ANG IGLESIA
16/09/2017
12. PAGPUYO PINAAGI SA ESPIRITO
09/09/2017
11. KAGAWASAN DIHA KANG CRISTO
02/09/2017
10. ANG DUHA KA MGA PAKIGSAAD

Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es