MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Gihubad ni: Bartman Barrientos

Mga Leksyon Sa Ika-2 Nga Trimestre 2017
Presentasyon nga Powerpoint
Latid
29/04/2017
05. PAGPUYO ALANG SA DIOS
22/04/2017
04. KATILINGBANONG MGA RELASYON
15/04/2017
03. USA KA HARIANONG SACERDOTE
08/04/2017
02. USA KA PANULONDON NGA WALAY PAGKADUNOT
01/04/2017
01. ANG PERSONA NI PEDRO

Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es