“SLIDESHOWS" PARA SA PAARALANG SABADO

Sa site na ito ay matatagpuan mo ang mga PowerPoint slideshow para sa Programa ng Paaralang Sabado o para matulungan kang maghanda at magturo ng liksyon tuwing Sabado.

Isinalin ni: Francis R. Ferry

2018 1st quarter lessons
PowerPoint presentation
Balangkas
06/01/2018
01. ANG IMPLUWENSYA NG MATERYALISMO

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es