“SLIDESHOWS" PARA SA PAARALANG SABADO

Sa site na ito ay matatagpuan mo ang mga PowerPoint slideshow para sa Programa ng Paaralang Sabado o para matulungan kang maghanda at magturo ng liksyon tuwing Sabado.

Isinalin ni: Francis R. Ferry

2017 3rd quarter lessons
PowerPoint presentation
Balangkas
16/09/2017
12. NAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ESPIRITU
09/09/2017
11. KALAYAAN KAY CRISTO
02/09/2017
10. ANG DALAWANG TIPAN
26/08/2017
09. ANG PASTORAL NA APELA NI PABLO
19/08/2017
08. MULA SA ALIPIN TUNGO SA TAGAPAGMANA
12/08/2017
07. ANG DAAN TUNGO SA PANANAMPALATAYA
05/08/2017
06. ANG PRAYORIDAD NG PANGAKO
29/07/2017
05. PANANAMPALATAYA SA LUMANG TIPAN
22/07/2017
04. ANG PAG-AARING-GANAP SA PAMAMAGITAN NG PANANAMPALATAYA LAMANG
15/07/2017
03. ANG PAGKAKAISA NG EBANGHELYO
08/07/2017
02. ANG AWTORIDAD AT EBANGHELYO NI PABLO
01/07/2017
01. SI PABLO: APOSTOL SA MGA HENTIL

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es