ျမန္မာဥပုသ္စာေျဖအတြက္စလိုက္ရိႈး

နားလည္လြယ္၊ မွတ္မိလြယ္၊ သင္ၾကားလြယ္ေစရန္ ပတ္စဥ္သင္ခန္းစာတိုင္းျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္သင္ၾကားေပးရန္အေထာက္အကူျပဳ(၀ါ) ဥပုသ္စာေျဖပါ၀ါပိြဳင့္စလိုက္ရိႈးကို ဤ၀ပ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ေတြ႔ရမည္။

Translated by: Khambawi & Naw Mu Gay

2017 3rd quarter lessons
PowerPoint presentation
09/09/2017
11. ခရစ္ေတာ္၌ လြတ္ျခင္းအခြင့္ု
02/09/2017
10. ပဋိညာဥ္ႏွစ္ခု
26/08/2017
09. ေပါလု၏ သင္းအုပ္ဆရာ ေလသံျဖင့္ ေတာင္းခံခ်က္
12/08/2017
07. ယံုၾကည္ျခင္းသို႔ သြားရာလမ္း
05/08/2017
06. ကတိေတာ္ကို ဦးစားေပးျခင္း
29/07/2017
05. ဓမၼေဟာင္းက်မ္း မွယံုၾကည္ျခင္း
22/07/2017
04. ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာေျဖာင့္မတ္ျခင္း
15/07/2017
03. ဧ၀ံေဂလိတရား၏ညီညြတ္မႈ
08/07/2017
02. ေပါလု၏ အခြင့္အာဏာ ႏွင့္ ဧ၀ံေဂလိတရားု
01/07/2017
01. တပါးအမ်ိဳးသားတို႔အတြက္ တမန္ေတာ္ေပါလု
If you can't see well this page, you need the myanmar font Zawgyi-One

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es