ျမန္မာဥပုသ္စာေျဖအတြက္စလိုက္ရိႈး

နားလည္လြယ္၊ မွတ္မိလြယ္၊ သင္ၾကားလြယ္ေစရန္ ပတ္စဥ္သင္ခန္းစာတိုင္းျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္သင္ၾကားေပးရန္အေထာက္အကူျပဳ(၀ါ) ဥပုသ္စာေျဖပါ၀ါပိြဳင့္စလိုက္ရိႈးကို ဤ၀ပ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ေတြ႔ရမည္။

Translated by: Khambawi & Naw Mu Gay

2018 1st quarter lessons
PowerPoint presentation
24/03/2018
12. ဘ႑ာစိုးတစ္ဦး၏ အမူအက်င့္
17/03/2018
11. အေၾကြး—ေန႔စဥ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္
10/03/2018
10. ဘ႑ာစိုးဆိုင္ရာ အခန္းက႑
03/03/2018
09. ေက်းဇူးတင္ျခင္းအလွဴႈ
24/02/2018
08. ဆယ္ဘို႔တစ္ဘို႔မ်ား၏သက္ေရာက္မႈ
17/02/2018
07. ဘုရားသခင္အေပၚရိုးသားမႈရွိျခင္း
10/02/2018
06. ဘ႑ာစိုး၏အမွတ္အသားမ်ား
03/02/2018
05. ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္က်ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘ႑ာစိုးမ်ား
27/01/2018
04. ေလာကလမ္းမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း
20/01/2018
03. ဘုရားသခင္လား (သို႔) ဥစၥာဓနလား
13/01/2018
02. ငါျမင္သည္၊ ငါလိုခ်င္သည္၊ ငါယူသည္
06/01/2018
01. ရုပ္၀တၴဳတပ္မက္ျခင္း၏လႊမ္းမိုးမႈ
If you can't see well this page, you need the myanmar font Zawgyi-One

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es