ျမန္မာဥပုသ္စာေျဖအတြက္စလိုက္ရိႈး

နားလည္လြယ္၊ မွတ္မိလြယ္၊ သင္ၾကားလြယ္ေစရန္ ပတ္စဥ္သင္ခန္းစာတိုင္းျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္သင္ၾကားေပးရန္အေထာက္အကူျပဳ(၀ါ) ဥပုသ္စာေျဖပါ၀ါပိြဳင့္စလိုက္ရိႈးကို ဤ၀ပ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ေတြ႔ရမည္။

Translated by: Khambawi & Naw Mu Gay

2017 2nd quarter lessons
PowerPoint presentation
24/06/2017
13. ၁ ႏွင့္ ၂ ေပတရုမွ အဓိကအာေဘာ္မ်ား
17/06/2017
12. ဘုရားသခင္၏ေန႔ရက္
10/06/2017
11. မိစၧာဆရာမ်ား
03/06/2017
10. အနာဂတိၱစကားႏွင့္သမၼာက်မ္းစာ
27/05/2017
09. သင္ျဖစ္သည္အတိုင္းရွိပါေစ
20/05/2017
08. ေပတရုစာေစာင္ထဲကေယရႈႈ
13/05/2017
07. အေစခံ ေခါင္းေဆာင္မႈ
06/05/2017
06. ခရစ္ေတာ္အတြက္ဒုကၡခံျခင္း
29/04/2017
05. ဘုရားသခင္ အတြက္ အသက္ရွင္ျခင္း
22/04/2017
04. လူမႈေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး
15/04/2017
03. ေတာ္၀င္ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ိဳး
08/04/2017
02. မပ်က္စီးႏိုင္ေသာအေမြ
01/04/2017
01. ေပတရုဟူေသာ ပုဂိၢဳလ္
If you can't see well this page, you need the myanmar font Zawgyi-One

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es