ျမန္မာဥပုသ္စာေျဖအတြက္စလိုက္ရိႈး

နားလည္လြယ္၊ မွတ္မိလြယ္၊ သင္ၾကားလြယ္ေစရန္ ပတ္စဥ္သင္ခန္းစာတိုင္းျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္သင္ၾကားေပးရန္အေထာက္အကူျပဳ(၀ါ) ဥပုသ္စာေျဖပါ၀ါပိြဳင့္စလိုက္ရိႈးကို ဤ၀ပ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ေတြ႔ရမည္။

Translated by: Khambawi & Naw Mu Gay

2017 1st quarter lessons
PowerPoint presentation
25/03/2017
12. သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အလုပ္
18/03/2017
11. သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို စိတ္နာေစျခင္းႏွင့္ခုခံျခင္း
11/03/2017
10. သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ဆုေတာင္းျခင္း
04/03/2017
09. သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ႏွင့္ အသင္းေတာ္
25/02/2017
08. သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဆုေက်းဇူးမ်ား
18/02/2017
07. သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္၀ိညာဥ္ေတာ္၏အသီး္
11/02/2017
06. သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာအသက္တာျဖင့္ေနထိုင္ျခင္း
28/01/2017
04. သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ပင္ကိုယ္စရိုက္
21/01/2017
03. သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဘုရားဂုဏ္အဂၤါ
14/01/2017
02. ျမင္ကြင္းေနာက္ကြယ္မွ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္
07/01/2017
01. ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္
If you can't see well this page, you need the myanmar font Zawgyi-One

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es