ျမန္မာဥပုသ္စာေျဖအတြက္စလိုက္ရိႈး

နားလည္လြယ္၊ မွတ္မိလြယ္၊ သင္ၾကားလြယ္ေစရန္ ပတ္စဥ္သင္ခန္းစာတိုင္းျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္သင္ၾကားေပးရန္အေထာက္အကူျပဳ(၀ါ) ဥပုသ္စာေျဖပါ၀ါပိြဳင့္စလိုက္ရိႈးကို ဤ၀ပ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ေတြ႔ရမည္။

Translated by: Khambawi & Naw Mu Gay

2018 1st quarter lessons
PowerPoint presentation
20/01/2018
03. ဘုရားသခင္လား (သို႔) ဥစၥာဓနလား
13/01/2018
02. ငါျမင္သည္၊ ငါလိုခ်င္သည္၊ ငါယူသည္
06/01/2018
01. ရုပ္၀တၴဳတပ္မက္ျခင္း၏လႊမ္းမိုးမႈ
If you can't see well this page, you need the myanmar font Zawgyi-One

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es