ျမန္မာဥပုသ္စာေျဖအတြက္စလိုက္ရိႈး

နားလည္လြယ္၊ မွတ္မိလြယ္၊ သင္ၾကားလြယ္ေစရန္ ပတ္စဥ္သင္ခန္းစာတိုင္းျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္သင္ၾကားေပးရန္အေထာက္အကူျပဳ(၀ါ) ဥပုသ္စာေျဖပါ၀ါပိြဳင့္စလိုက္ရိႈးကို ဤ၀ပ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ေတြ႔ရမည္။

Translated by: Khambawi & Naw Mu Gay

2017 4th quarter lessons
PowerPoint presentation
18/11/2017
07. အျပစ္ကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း
11/11/2017
06. အာဒံႏွင့္ေယရႈ
04/11/2017
05. အာၿဗံဟံ၏ယံုၾကည္ျခင္း
28/10/2017
04. ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း
21/10/2017
03. လူသားအေျခအေန
14/10/2017
02. တိုက္လွန္မႈ
07/10/2017
01. ေရာမၿမိဳ႔ေရာက္ တမန္ေတာ္ေပါလု
If you can't see well this page, you need the myanmar font Zawgyi-One

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es