ျမန္မာဥပုသ္စာေျဖအတြက္စလိုက္ရိႈး

နားလည္လြယ္၊ မွတ္မိလြယ္၊ သင္ၾကားလြယ္ေစရန္ ပတ္စဥ္သင္ခန္းစာတိုင္းျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္သင္ၾကားေပးရန္အေထာက္အကူျပဳ(၀ါ) ဥပုသ္စာေျဖပါ၀ါပိြဳင့္စလိုက္ရိႈးကို ဤ၀ပ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ေတြ႔ရမည္။

Translated by: Khambawi & Naw Mu Gay

2019 1st quarter lessons
PowerPoint presentation
16/03/2019
11. ေနာက္ဆံုးေဘးဒဏ္ (၇) ပါး
09/03/2019
10. ဘုရားသခင္၏ထာ၀ရဧ၀ံေဂလိသတင္းစကား
02/03/2019
09. စာတန္ႏွင့္သူ၏မဟာမိတ္မ်ား
23/02/2019
08. စာတန္-ေခ်မႈန္းခံရေသာရန္သူ
16/02/2019
07. တံပိုးခုႏွစ္လံုး
09/02/2019
06. တံဆိပ္ခတ္ခံရေသာဘုရားသခင္၏လူမ်ား
02/02/2019
05. တံဆိပ္ခုႏွစ္ခ်က္
26/01/2019
04. ထိုက္တန္ေသာသူသည္သိုးသငယ္ပင္ျဖစ္သည္
19/01/2019
03. အသင္းေတာ္ခုႏွစ္ပါးသို႔ေယရႈ၏သတင္းစကား
12/01/2019
02. ဆီမီးခံုတို႔၏ အလယ္၌
05/01/2019
01. ပတ္မုကၽြန္းမွအထူးသတင္းေကာင္း
If you can't see well this page, you need the myanmar font Zawgyi-One

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es