ျမန္မာဥပုသ္စာေျဖအတြက္စလိုက္ရိႈး

နားလည္လြယ္၊ မွတ္မိလြယ္၊ သင္ၾကားလြယ္ေစရန္ ပတ္စဥ္သင္ခန္းစာတိုင္းျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္သင္ၾကားေပးရန္အေထာက္အကူျပဳ(၀ါ) ဥပုသ္စာေျဖပါ၀ါပိြဳင့္စလိုက္ရိႈးကို ဤ၀ပ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ေတြ႔ရမည္။

Translated by: Khambawi & Naw Mu Gay

2019 2nd quarter lessons
PowerPoint presentation
11/05/2019
06. ေတာ္၀င္ ေမတၲာသီခ်င္း
04/05/2019
05. မိသားစုမ်ားအတြက္ ပညာရွိဆိုရိုးစကားမ်ား
27/04/2019
04. အထီးက်န္ေနခ်ိန္
20/04/2019
03. ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း
13/04/2019
02. ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပဳလုပ္ေသာေရြးခ်ယ္မႈမ်ား
06/04/2019
01. ဘ၀၏သံသရာစည္းခ်က္မ်ား
If you can't see well this page, you need the myanmar font Zawgyi-One

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es