ျမန္မာဥပုသ္စာေျဖအတြက္စလိုက္ရိႈး

နားလည္လြယ္၊ မွတ္မိလြယ္၊ သင္ၾကားလြယ္ေစရန္ ပတ္စဥ္သင္ခန္းစာတိုင္းျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္သင္ၾကားေပးရန္အေထာက္အကူျပဳ(၀ါ) ဥပုသ္စာေျဖပါ၀ါပိြဳင့္စလိုက္ရိႈးကို ဤ၀ပ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ေတြ႔ရမည္။

Translated by: Khambawi & Naw Mu Gay

You can find the lessons archive at Previous Lessons

2021 1st quarter lessons
PowerPoint presentation
27/02/2021
09. အေစခံ၍ကယ္တင္ျခင္း
20/02/2021
08. “ငါ၏လူတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ေစၾကေလာ့”
13/02/2021
07. အာရႈရိကိုေခ်မႈန္းျခင္း
06/02/2021
06. ဘုရားကဲ့သို႔ ျပဳမူျခင္း
30/01/2021
05. ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ အရွင္သခင္
23/01/2021
04. ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲေသာလမ္း
16/01/2021
03. သင္၏ကမၻာ ၿပိဳလဲပ်က္စီး သြားေသာ အခ်ိန္
09/01/2021
02. ေခါင္းေဆာင္မႈ ၌ အက်ပ္အတည္း ကာလ
02/01/2021
01. မိမိကိုယ္ကိုမသိသည့္ အက်ပ္အတည္းကာလ

If you can't see well this page, you need the myanmar font Zawgyi-One

Maybe you could need those fonts: Win Innwa & Win Taungyi

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es