ျမန္မာဥပုသ္စာေျဖအတြက္စလိုက္ရိႈး

နားလည္လြယ္၊ မွတ္မိလြယ္၊ သင္ၾကားလြယ္ေစရန္ ပတ္စဥ္သင္ခန္းစာတိုင္းျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္သင္ၾကားေပးရန္အေထာက္အကူျပဳ(၀ါ) ဥပုသ္စာေျဖပါ၀ါပိြဳင့္စလိုက္ရိႈးကို ဤ၀ပ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ေတြ႔ရမည္။

Translated by: Khambawi & Naw Mu Gay

2019 4th quarter lessons
PowerPoint presentation
23/11/2019
08. ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပဋိညာဥ္
16/11/2019
07. ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ခြင့္လႊတ္တတ္ေသာ ဘုရားသခင္
09/11/2019
06. ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကို ဖတ္ရြတ္ျခင္း
02/11/2019
05. ပညတ္တရား၏အႏွစ္သာရကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း
26/10/2019
04. အတိုက္အခံမ်ားကိုရင္ဆိုင္ျခင္း
19/10/2019
03. ဘုရားသခင္၏ေခၚေတာ္မူျခင္း
12/10/2019
02. ေနဟမိ
05/10/2019
01. သမိုင္း၏ရသ ေဇရုဗေဗလ ႏွင့္ ဧဇရ
If you can't see well this page, you need the myanmar font Zawgyi-One

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es