ျမန္မာဥပုသ္စာေျဖအတြက္စလိုက္ရိႈး

နားလည္လြယ္၊ မွတ္မိလြယ္၊ သင္ၾကားလြယ္ေစရန္ ပတ္စဥ္သင္ခန္းစာတိုင္းျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္သင္ၾကားေပးရန္အေထာက္အကူျပဳ(၀ါ) ဥပုသ္စာေျဖပါ၀ါပိြဳင့္စလိုက္ရိႈးကို ဤ၀ပ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ေတြ႔ရမည္။

Translated by: Khambawi & Naw Mu Gay

2020 1st quarter lessons
PowerPoint presentation
29/02/2020
09. ညစ္ညမ္းျခင္းျခင္းမွသန္႔စင္ျခင္းသို႔
22/02/2020
08. ပင္လယ္ျပင္လိႈင္းတံပိုးမွ ေကာင္းကင္မိုးတိမ္သို႔
15/02/2020
07. ျခေသၤ့တြင္းထဲမွေကာင္းကင္တမန္တြင္းထဲသို႔
08/02/2020
06. မာနေထာင္လႊားျခင္းမွ ပ်က္စီးျခင္းသို႔
01/02/2020
05. ေထာင္လႊားျခင္းမွႏွိမ့္ခ်ျခင္းသို႔
25/01/2020
04. မီးဖိုထဲမွနန္းေတာ္သို႔
18/01/2020
03. လွ်ိဳ႕၀ွက္နက္နဲျခင္းမွေဖာ္ျပျခင္းသို႔
11/01/2020
02. ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕မဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕သို႔ွ
04/01/2020
01. ဖတ္ရႈျခင္းမွနားလည္ျခင္းသို႔
If you can't see well this page, you need the myanmar font Zawgyi-One

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es