ျမန္မာဥပုသ္စာေျဖအတြက္စလိုက္ရိႈး

နားလည္လြယ္၊ မွတ္မိလြယ္၊ သင္ၾကားလြယ္ေစရန္ ပတ္စဥ္သင္ခန္းစာတိုင္းျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္သင္ၾကားေပးရန္အေထာက္အကူျပဳ(၀ါ) ဥပုသ္စာေျဖပါ၀ါပိြဳင့္စလိုက္ရိႈးကို ဤ၀ပ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ေတြ႔ရမည္။

Translated by: Khambawi & Naw Mu Gay

2019 3rd quarter lessons
PowerPoint presentation
21/09/2019
12. ကရုဏာကိုႏွစ္သက္ျခင္း
14/09/2019
11. ၾကြလာေတာ္မူျခင္းကိုေျမာ္လင့္သည့္အတိုင္းအသက္ရွင္ျခင္း
07/09/2019
10. ဧ၀ံေဂလိတရားအတိုင္းအသက္ရွင္ပါ
31/08/2019
09. ဓမၼသစ္ေခတ္ အသင္းေတာ္၏ အမႈေဆာင္ရြက္ျခင္းအေၾကာင္း
24/08/2019
08. “ဤသူတို႔တြင္ အငယ္ဆံုးေသာသူ”
17/08/2019
07. ေယရႈ ႏွင့္အ ကူအညီလိုေန သူမ်ား
10/08/2019
06. ဖန္ဆင္းရွင္းကိုကိုးကြယ္ပါ
03/08/2019
05. ပုေရာဖက္တို႔၏ငိုေၾကြးသံ
27/07/2019
04. ဆာလံက်မ္းႏွင့္သုတၲံက်မ္းတို႔မွ ကရုဏာေတာ္ႏွင့္တရားမွ်တျခင္းတို႔အေၾကာင္း
20/07/2019
03. ဥပုသ္ေန႔ လြတ္လပ္ျခင္း၏ ရက္တစ္ရက္
13/07/2019
02. သာ၍ေကာင္းေသာကမၻာအတြက္ပံုစံၾကမ္း
06/07/2019
01. ဘုရားသခင္သည္ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏
If you can't see well this page, you need the myanmar font Zawgyi-One

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es