ျမန္မာဥပုသ္စာေျဖအတြက္စလိုက္ရိႈး

နားလည္လြယ္၊ မွတ္မိလြယ္၊ သင္ၾကားလြယ္ေစရန္ ပတ္စဥ္သင္ခန္းစာတိုင္းျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္သင္ၾကားေပးရန္အေထာက္အကူျပဳ(၀ါ) ဥပုသ္စာေျဖပါ၀ါပိြဳင့္စလိုက္ရိႈးကို ဤ၀ပ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ေတြ႔ရမည္။

Translated by: Khambawi & Naw Mu Gay

2019 3rd quarter lessons
PowerPoint presentation
20/07/2019
03. ဥပုသ္ေန႔ လြတ္လပ္ျခင္း၏ ရက္တစ္ရက္
13/07/2019
02. သာ၍ေကာင္းေသာကမၻာအတြက္ပံုစံၾကမ္း
06/07/2019
01. ဘုရားသခင္သည္ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏
If you can't see well this page, you need the myanmar font Zawgyi-One

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es