SLIDESHOWS UNTUK SEKOLAH SABAT

SLIDESHOWS UNTUK SEKOLAH SABAT

SLIDESHOWS UNTUK SEKOLAH SABAT

Kuleli Sayithi utawutfola emakhasi e-powerpoint eluhlelo lesikolo sesabatha nobe ekuncedzeni kulungiselela kufundzisa sifundvo seliviki.

Kuleli Sayithi utawutfola emakhasi e-powerpoint eluhlelo lesikolo sesabatha nobe ekuncedzeni kulungiselela kufundzisa sifundvo seliviki.

Kuleli Sayithi utawutfola emakhasi e-powerpoint eluhlelo lesikolo sesabatha nobe ekuncedzeni kulungiselela kufundzisa sifundvo seliviki.

 

Siguculelwe ngu: Bongani Sambo

Siguculelwe ngu: Bongani Sambo

Siguculelwe ngu: Bongani Sambo

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

 Ungaqchumana natsi kule e-maili: escuelasabatica@fustero.es

 Ungaqchumana natsi kule e-maili: escuelasabatica@fustero.es

 Ungaqchumana natsi kule e-maili: escuelasabatica@fustero.es