“SLIDESHOWS" PARA SA PAARALANG SABADO

“SLIDESHOWS" PARA SA PAARALANG SABADO

“SLIDESHOWS" PARA SA PAARALANG SABADO

Sa site na ito ay matatagpuan mo ang mga PowerPoint slideshow para sa Programa ng Paaralang Sabado o para matulungan kang maghanda at magturo ng liksyon tuwing Sabado.

Sa site na ito ay matatagpuan mo ang mga PowerPoint slideshow para sa Programa ng Paaralang Sabado o para matulungan kang maghanda at magturo ng liksyon tuwing Sabado.

Sa site na ito ay matatagpuan mo ang mga PowerPoint slideshow para sa Programa ng Paaralang Sabado o para matulungan kang maghanda at magturo ng liksyon tuwing Sabado.

 

Isinalin ni: Ric Jason Fonte

Isinalin ni: Ric Jason Fonte

Isinalin ni: Ric Jason Fonte

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

2023 1st quarter lessons

2023 1st quarter lessons

2023 1st quarter lessons

PowerPoint presentation

PowerPoint presentation

PowerPoint presentation

Balangkas

Balangkas

Balangkas

 
04/02/2023
05. PAGHARAP SA UTANG
  
  
  
  
 
28/01/2023
04. MGA HANDOG PARA KAY JESUS
  
  
  
  
 
21/01/2023
03. ANG KONTRATA NG PAG-IIKAPU
  
  
  
  
 
14/01/2023
02. MGA TIPAN NG DIOS SA ATIN
  
  
  
  
 
07/01/2023
01. KABAHAGI SA PAMILYA NG DIOS
  
  
  
  
 

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

 You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es

 You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es

 You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es