“SLIDESHOWS" PARA SA PAARALANG SABADO

Sa site na ito ay matatagpuan mo ang mga PowerPoint slideshow para sa Programa ng Paaralang Sabado o para matulungan kang maghanda at magturo ng liksyon tuwing Sabado.

Makikita ninyo ang mga naipong liksyon sa MGA NAKARAANG LIKSYON

Isinalin ni: Ric Jason Fonte

2021 2nd quarter lessons
PowerPoint presentation
Balangkas
15/05/2021
07. ANG TIPAN SA SINAI
08/05/2021
06. BINHI NI ABRAHAM
01/05/2021
05. MGA ANAK NG PANGAKO
24/04/2021
04. ISANG WALANG HANGGANG TIPAN
17/04/2021
03. “LAHAT NA HENERASYON SA HINAHARAP”
10/04/2021
02. PAUNANG KASUNDUAN
03/04/2021
01. ANO ANG NANGYARI?
Memory verses
Memory verse, lesson 1 Memory verse, lesson 2 Memory verse, lesson 3 Memory verse, lesson 4 Memory verse, lesson 5 Memory verse, lesson 6 Memory verse, lesson 7 Memory verse, lesson 8 Memory verse, lesson 9 Memory verse, lesson 10 Memory verse, lesson 11 Memory verse, lesson 12 Memory verse, lesson 13 PowerPoint
MISSION

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es