“SLIDESHOWS" PARA SA PAARALANG SABADO

Sa site na ito ay matatagpuan mo ang mga PowerPoint slideshow para sa Programa ng Paaralang Sabado o para matulungan kang maghanda at magturo ng liksyon tuwing Sabado.

[NEW] Makikita ninyo ang mga naipong liksyon sa MGA NAKARAANG LIKSYON

Isinalin ni: Ric Jason Fonte

2020 3rd quarter lessons
PowerPoint presentation
Balangkas
04/07/2020
01. BAKIT MAGSASAKSI
Memory verses
MISSION

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es