“SLIDESHOWS" PARA SA PAARALANG SABADO

Sa site na ito ay matatagpuan mo ang mga PowerPoint slideshow para sa Programa ng Paaralang Sabado o para matulungan kang maghanda at magturo ng liksyon tuwing Sabado.

Makikita ninyo ang mga naipong liksyon sa MGA NAKARAANG LIKSYON

Isinalin ni: Ric Jason Fonte

2020 3rd quarter lessons
PowerPoint presentation
Balangkas
26/09/2020
13. ISANG HAKBANG SA PANANAMPALATAYA
19/09/2020
12. ANG MENSAHING KARAPAT-DAPAT IBAHAGI
12/09/2020
11. PAGBAHAGI NG KWENTO NI JESUS
05/09/2020
10. NAKAKATUWANG PARAAN NG PAKIKILAHOK
29/08/2020
09. PAGKAKAROON NG KAAYA-AYANG SALOOBIN
22/08/2020
08. PAGLILINGKOD GAYA NI JESUS
15/08/2020
07. PAGBABAHAGI NG SALITA
08/08/2020
06. WALANG HANGGANG POSIBILIDAD
01/08/2020
05. PAGSAKSI NA PINALAKAS NG ESPIRITU
25/07/2020
04. KAPANG-YARIHAN NG PANANALANGIN: PAMAMAGITAN PARA SA IBA
18/07/2020
03. PAGTINGIN SA MGA TAO SA PANINGIN NI JESUS
04/07/2020
01. BAKIT MAGSASAKSI
Memory verses
MISSION

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es