ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

 

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

Zvidzidzo zve kota yechipiri mugore ra 2024

Zvidzidzo zve kota yechipiri mugore ra 2024

Zvidzidzo zve kota yechipiri mugore ra 2024

Zvidzidzo muzvitsvedzwa

Zvidzidzo muzvitsvedzwa

Zvidzidzo muzvitsvedzwa

Chidzidzo Muchidimbu

Chidzidzo Muchidimbu

Chidzidzo Muchidimbu

 
25/05/2024
08. CHIEDZA CHINOBVA MUSENJUWARI
  
  
  
  
 
18/05/2024
07. KUSUNDWA NETARIRO
  
  
  
  
 
11/05/2024
06. ZVAPUPU ZVIVIRI
  
  
  
  
 
04/05/2024
05. KUTENDA PAZVISINGAITI
  
  
  
  
 
27/04/2024
04. KUMIRIRA IDI
  
  
  
  
 
20/04/2024
03. CHIEDZA CHINOPENYA MURIMA
  
  
  
  
 
13/04/2024
02. NYAYA IRI PANHONGONYA: RUDO KANA CHINDINI?
  
  
  
  
 
06/04/2024
01. HONDO INOITISA HONDO DZESE
  
  
  
  
 

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

 Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es

 Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es

 Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es