ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvidzidzo zve kota yechipiri mugore ra 2019
Zvidzidzo muzvitsvedzwa
Chidzidzo Muchidimbu
25/05/2019
08. NGUVA YEKUVA VABEREKI
18/05/2019
07. ZVIKURU MUKUBATANA KWEMHURI
11/05/2019
06. RWIYO RWERUDO RWEHUMAMBO
04/05/2019
05. MAZWI EHUNGWARU KUDZIMHURI
27/04/2019
04. APO URI WEGA
20/04/2019
03. KUGADZIRIRA SHANDUKO
13/04/2019
02. SARUDZO DZATINOITA
06/04/2019
01. MAITIKIRO MAMWEWO EHUPENYU

Presentations prepared by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es