ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

 

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

Zvidzidzo zve kota yechitatu mugore ra 2021

Zvidzidzo zve kota yechitatu mugore ra 2021

Zvidzidzo zve kota yechitatu mugore ra 2021

Zvidzidzo muzvitsvedzwa

Zvidzidzo muzvitsvedzwa

Zvidzidzo muzvitsvedzwa

Chidzidzo Muchidimbu

Chidzidzo Muchidimbu

Chidzidzo Muchidimbu

 
14/08/2021
07. ZORORO, HUKAMA, NEKUPORESWA
  
  
  
  
 
07/08/2021
06. KUWANA ZORORO MUDZIPFUNDO DZEMHURI
  
  
  
  
 
31/07/2021
05. “ƲUYAI KWANDIRI…”
  
  
  
  
 
24/07/2021
04. MUTENGOWEZORORO
  
  
  
  
 
17/07/2021
03. MIDZI YEKUSADZIKAMA
  
  
  
  
 
10/07/2021
02. KUSAGADZIKANA NEKUPANDUKIRA
  
  
  
  
 
03/07/2021
01. KURARAMA MUNZANGA YAKABATIKANA NGUVA DZOSE
  
  
  
  
 

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

 Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es

 Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es

 Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es