MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Gihubad ni: Bartman Barrientos

Mga Leksyon Sa Ika-2 Nga Trimestre 2018
Presentasyon nga Powerpoint
Latid
26/05/2018
08. SIMBAHA ANG MAGBUBUHAT
19/05/2018
07. MATEO 24 UG 25
12/05/2018
06. ANG “PAG-USAB” SA BALAOD
05/05/2018
05. SI CRISTO DIHA SA LANGITNONG SANCTUARYO

Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es