MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

 

Gihubad ni: Bartman Barrientos

Gihubad ni: Bartman Barrientos

Gihubad ni: Bartman Barrientos

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

Mga Leksyon Sa Ika-1 Nga Trimestre 2021

Mga Leksyon Sa Ika-1 Nga Trimestre 2021

Mga Leksyon Sa Ika-1 Nga Trimestre 2021

Presentasyon nga Powerpoint

Presentasyon nga Powerpoint

Presentasyon nga Powerpoint

Latid

Latid

Latid

 
13/03/2021
11. PAGPAKIGBISOG OG GUGMA
  
  
  
  
 
06/03/2021
10. PAGBUHAT SA WALA MAHUNAHUNAI
  
  
  
  
 
27/02/2021
09. PAG-SILBI UG PAGLUWAS
  
  
  
  
 
20/02/2021
08. “PAGHUPAY SA AKONG KATAWHAN”
  
  
  
  
 
13/02/2021
07. ANG KAPILDIHAN SA MGA ASIRIANHON
  
  
  
  
 
06/02/2021
06. PAGDULADULA SA DIOS
  
  
  
  
 
30/01/2021
05. HALANGDONG PRINSIPE SA KALINAW
  
  
  
  
 
23/01/2021
04. ANG LISUD NGA PAAGI
  
  
  
  
 
16/01/2021
03. SA DIHANG ANG IMONG KALIBUTAN NAGKATIBUAGSA
  
  
  
  
 
09/01/2021
02. KRISIS SA PANGLEDERATO
  
  
  
  
 
02/01/2021
01. KRISIS SA KAILHANAN [AYDENTIDAD]
  
  
  
  
 

Mga Tekstong Sag-ulohon

Mga Tekstong Sag-ulohon

Mga Tekstong Sag-ulohon

 
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
 

MISSION 1st QUARTER 2020

MISSION 1st QUARTER 2020

MISSION 1st QUARTER 2020

 
Misionero 01
Misionero 02
Misionero 03
Misionero 04
Misionero 05
Misionero 06
Misionero 07
Misionero 08
Misionero 09
Misionero 10
Misionero 11
Misionero 12
Mapa
Misionero 01
Misionero 02
Misionero 03
Misionero 04
Misionero 05
Misionero 06
Misionero 07
Misionero 08
Misionero 09
Misionero 10
Misionero 11
Misionero 12
Mapa
Misionero 01
Misionero 02
Misionero 03
Misionero 04
Misionero 05
Misionero 06
Misionero 07
Misionero 08
Misionero 09
Misionero 10
Misionero 11
Misionero 12
Mapa
 

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es