MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Makita nimo ang mga gitigum nga mga leksyon sa Mga Nahaunang Leksyon

Gihubad ni: Bartman Barrientos

Mga Leksyon Sa Ika-4 Nga Trimestre 2020
Presentasyon nga Powerpoint
Latid
21/11/2020
08. EDUKASYON UG PAGTUBOS
14/11/2020
07. PAGSIMBA DIHA SA EDUKASYON
07/11/2020
06. DUGANG NGA MGA PAGTULON-AN GIKAN SA LABAW NGA MAGTUTUDLO
31/10/2020
05. SI JESUS INGON NGA LABAW NGA MAGTUTUDLO
24/10/2020
04. “ANG MGA MATA NI JEHOVA”: ANG PANGLANTAW SA KALIBUTAN SUMALA SA BIBLIA
17/10/2020
03. ANG BALAOD INGON NGA MAGTUTUDLO
10/10/2020
02. ANG PANIMALAY
03/10/2020
01. EDUKASYON DIDTO SA TANAMAN SA EDEN
Mga Tekstong Sag-ulohon
Versículo de memoria, lección 1 Versículo de memoria, lección 2 Versículo de memoria, lección 3 Versículo de memoria, lección 4 Versículo de memoria, lección 5 Versículo de memoria, lección 6 Versículo de memoria, lección 7 Versículo de memoria, lección 8 Versículo de memoria, lección 9 Versículo de memoria, lección 10 Versículo de memoria, lección 11 Versículo de memoria, lección 12 Versículo de memoria, lección 13

Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es