MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

 

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

Mga Leksyon Sa Ika-2 Nga Trimestre 2023

Mga Leksyon Sa Ika-2 Nga Trimestre 2023

Mga Leksyon Sa Ika-2 Nga Trimestre 2023

Presentasyon nga Powerpoint

Presentasyon nga Powerpoint

Presentasyon nga Powerpoint

Latid

Latid

Latid

 
03/06/2023
10. ANG KATAPUSAN NGA MGA PAGLILANG NI SATANAS
  
  
  
  
 
27/05/2023
09. USA KA LUNGSOD NGA GITAWAG NGA KALIBUG
  
  
  
  
 
20/05/2023
08. ANG IGPAPAHULAY UG ANG KATAPUSAN
  
  
  
  
 
13/05/2023
07. PAGSIMBA SA MGA MAGBUHAT
  
  
  
  
 
Auxiliar for lesson 6
Daniel 9
  
  
 
06/05/2023
06. ANG TAKNA SA IYANG PAGHUKOM
  
  
  
  
 
Auxiliar presentation for lesson 5
Ang panan-awon sa trono
  
  
 
29/04/2023
05. ANG MAAYONG BALITA SA PAGHUKOM
  
  
  
  
 
22/04/2023
04. KAHADLOKI NINYO ANG DIOS UG KANIYA IHATAG NINYO ANG HIMAYA
  
  
  
  
 
08/04/2023
02. USA KA GUTLO SA KAPALARAN
  
  
  
  
 
01/04/2023
01. MIDAUG Si JESUS – NAPILDI SI SATAN
  
  
  
  
 

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es