MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Gihubad ni: Bartman Barrientos

Mga Leksyon Sa Ika-1 Nga Trimestre 2020
Presentasyon nga Powerpoint
Latid
29/02/2020
09. GIKAN SA KAHUGAWAN NGADTO SA PAGKAHINLO
22/02/2020
08. GIKAN SA UNOSON NGA DAGAT NGADTO SA MGA PANGANUD SA LANGIT
15/02/2020
07. GIKAN SA LANGUB SA LEON NGADTO SA LANGUB SA ANGHEL
08/02/2020
06. GIKAN SA PAGKAMAPAHITAS-ON NGADTO SA PAGKALAGLAG
01/02/2020
05. GIKAN SA GARBO NGADTO SA PAGKAMAPAUBSANON
25/01/2020
04. GIKAN SA HUDNOHAN NGADTO SA PALASYO

Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es