MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

 

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

Mga Leksyon Sa Ika-2 Nga Trimestre 2022

Mga Leksyon Sa Ika-2 Nga Trimestre 2022

Mga Leksyon Sa Ika-2 Nga Trimestre 2022

Presentasyon nga Powerpoint

Presentasyon nga Powerpoint

Presentasyon nga Powerpoint

Latid

Latid

Latid

 
28/05/2022
09. JACOB ANG MANGINGILOG
  
  
  
  
 
21/05/2022
08. ANG SAAD
  
  
  
  
 
14/05/2022
07. ANG KASABUTAN KANG ABRAHAM
  
  
  
  
 
07/05/2022
06. ANG MGA GAMOT NI ABRAHAM
  
  
  
  
 
30/04/2022
05. TANAN NGA MGA NASUD UG BABEL
  
  
  
  
 
23/04/2022
04. ANG LUNOP
  
  
  
  
 
16/04/2022
03. CAIN UG ANG IAYANG PANULONDON
  
  
  
  
 
09/04/2022
02. ANG PAGKAHULOG
  
  
  
  
 
02/04/2022
01. ANG PAGLALANG
  
  
  
  
 

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es