MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Gihubad ni: Bartman Barrientos

Mga Leksyon Sa Ika-1 Nga Trimestre 2019
Presentasyon nga Powerpoint
Latid
16/03/2019
11. ANG PITO KA KATAPOSANG MGA HAMPAK
02/02/2019
05. ANG PITO KA MGA SELYO
26/01/2019
04. TAKUS ANG CORDERO
19/01/2019
03. MGA MENSAHE NI JESUS NGADTO SA PITO KA MGA IGLESIA
Mga Tekstong Sag-ulohon
MISSION

Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es