MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

UBANG MATERYAL

UBANG MATERYAL

UBANG MATERYAL

 

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

 

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

 

Mga Leksyon Sa Ika-2 Nga Trimestre 2024

Mga Leksyon Sa Ika-2 Nga Trimestre 2024

Mga Leksyon Sa Ika-2 Nga Trimestre 2024

Presentasyon nga Powerpoint

Presentasyon nga Powerpoint

Presentasyon nga Powerpoint

Latid

Latid

Latid

 
27/04/2024
04. PAGBARUG ALANG SA KAMATUORAN
  
  
  
  
 
20/04/2024
03. KAHAYAG NAGASIGA SA KANGITNGIT
  
  
  
  
 
13/04/2024
02. ANG SENTRAL NGA ISYU: GUGMA O PAGKAHAKOG?
  
  
  
  
 
06/04/2024
01. ANG GUBAT SA LIKOD SA TANANG GUBAT
  
  
  
  
 

Mga presentasyon nga giandam ni Sergio Fustero ug Eunice Laveda, mga membro sa Seventh-day Adventist Christian Church sa Spain.

Mga presentasyon nga giandam ni Sergio Fustero ug Eunice Laveda, mga membro sa Seventh-day Adventist Christian Church sa Spain.

Mga presentasyon nga giandam ni Sergio Fustero ug Eunice Laveda, mga membro sa Seventh-day Adventist Christian Church sa Spain.

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es