MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

 

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

Mga Leksyon Sa Ika-3 Nga Trimestre 2022

Mga Leksyon Sa Ika-3 Nga Trimestre 2022

Mga Leksyon Sa Ika-3 Nga Trimestre 2022

Presentasyon nga Powerpoint

Presentasyon nga Powerpoint

Presentasyon nga Powerpoint

Latid

Latid

Latid

 
24/09/2022
13. SI KRISTO DIHA SA HASOHASN
  
  
  
  
 
17/09/2022
12. AGKAMATAY SAMASA USA KA LISO
  
  
 
10/09/2022
11. PAGPAABOT DIHA SA HOSANASAN
  
  
  
  
 
03/09/2022
10. KALOMO DIHA SA HASOHASAN
  
  
  
  
 
27/08/2022
09. USA KA KINABUHI SA PAGDAYEG
  
  
  
  
 
20/08/2022
08. PAGTAN-AW SA DILI MAKITA
  
  
  
  
 
13/08/2022
07. DILI MAGUBA NGA PAGLAUM
  
  
  
  
 
30/07/2022
05. HILABIHAN KAINIT
  
  
  
  
 
23/07/2022
04. PAGTAN-AW SA NAWONG SA MAGTUTUNAW SA BULAWAN
  
  
  
  
 
16/07/2022
03. ANG HALWA SA LANGAM
  
  
  
  
 
09/07/2022
02. ANG MOABUT NGA MAINIT NGA PAGSULAY
  
  
  
  
 
02/07/2022
01. ANG HASOHASAN SA MAGBALANTAY SA CARNERO
  
  
  
  
 

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es