MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Gihubad ni: Bartman Barrientos

Mga Leksyon Sa Ika-3 Nga Trimestre 2018
Presentasyon nga Powerpoint
Latid
21/07/2018
03. KINABUHI SA UNANG IGLESIA
14/07/2018
02. PENTECOSTES
07/07/2018
01.

Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es