MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Gihubad ni: Bartman Barrientos

Mga Leksyon Sa Ika-3 Nga Trimestre 2018
Presentasyon nga Powerpoint
Latid
29/09/2018
13. PANAW NGADTO SA ROMA
22/09/2018
12. PAGKABILANGGO DIDTO SA CESAREA
15/09/2018
11. ANG PAGSIKOP DIDTO SA JERUSALEM
08/09/2018
10. ANG IKATULONG MISYONERONG PANAW
01/09/2018
09. ANG IKADUHANG MISYONERONG PANAW
25/08/2018
08. ANG KONSELYO SA JERUSALEM
18/08/2018
07. UNANG MISYONERONG PANAW NI PABLO
11/08/2018
06. ANG MINISTERYO NI PEDRO
04/08/2018
05. ANG PAGKAKABIG NI PABLO
28/07/2018
04. ANG MGA UNANG PANGULO SA IGLESIA
21/07/2018
03. KINABUHI SA UNANG IGLESIA
14/07/2018
02. PENTECOSTES
07/07/2018
01.

Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es