MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

 

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

Mga Leksyon Sa Ika-1 Nga Trimestre 2022

Mga Leksyon Sa Ika-1 Nga Trimestre 2022

Mga Leksyon Sa Ika-1 Nga Trimestre 2022

Presentasyon nga Powerpoint

Presentasyon nga Powerpoint

Presentasyon nga Powerpoint

Latid

Latid

Latid

 
29/01/2022
05. JESUS, Ang Maghahatag ug Pahulay
  
  
  
  
 
22/01/2022
04. JESUS, ATONG MATINUMANONG IGSOON
  
  
  
  
 
15/01/2022
03. ANG GISAAD NGA ANAK
  
  
  
  
 
08/01/2022
02. ANG MENSAHE SA HEREOHANON
  
  
  
  
 
01/01/2022
01. ANG SULAT NGADTO SA MGA HEBREOHANON UG KANATO
  
  
  
  
 

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es