MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

 

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

Mga Leksyon Sa Ika-4 Nga Trimestre 2023

Mga Leksyon Sa Ika-4 Nga Trimestre 2023

Mga Leksyon Sa Ika-4 Nga Trimestre 2023

Presentasyon nga Powerpoint

Presentasyon nga Powerpoint

Presentasyon nga Powerpoint

Latid

Latid

Latid

 
02/12/2023
09. TAHAS PABOR SA MGA GAMHANAN
  
  
  
  
 
25/11/2023
08. MGA TAHAS SA PAGTABANG SA MGA NAGKINAHANGLAN
  
  
  
  
 
18/11/2023
07. TAHAS NGADTO SA AKONG MGA SILINGAN
  
  
  
  
 
11/11/2023
06. MOTIBO UG PAGPANGANDAM ALANG SA TAHAS
  
  
  
  
 
04/11/2023
05. MGA PASANGIL SA PAGLIKAY SA TAHAS
  
  
  
  
 
28/10/2023
04. PAGPA-AMBIT SA TAHAS SA DIOS
  
  
  
  
 
21/10/2023
03. ANG TAHAS NGA GITAWAG SA DIOS ALANG KANATO
  
  
  
  
 
14/10/2023
02. ANG TAHAS SA DIOS ALNG KANATO: BAHIN 2
  
  
  
  
 
07/10/2023
01. ANG TAHAS SA DIOS ALANG KANATO: BAHIN 1
  
  
  
  
 

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es