MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Gihubad ni: Bartman Barrientos

Mga Leksyon Sa Ika-4 Nga Trimestre 2018
Presentasyon nga Powerpoint
Latid
17/11/2018
07. SA DIHANG MOTUMAW ANG MGA PANAGBANGI
10/11/2018
06. MGA LARAWAN SA PANAGHIUSA
03/11/2018
05. ANG KASINATIAN SA PANAGHIUSA SA UNANG IGLESIA
27/10/2018
04. ANG YAWE SA KAHIUSA
20/10/2018
03. “ARON SILANG TANAN MAUSA”
13/10/2018
02. MGA HINUNGDAN SA PAGKABUNGKAG
06/10/2018
01. PAGLALANG UG PAGKASALA
Mga Tekstong Sag-ulohon
Versículo de memoria, lección 1 Versículo de memoria, lección 2 Versículo de memoria, lección 3 Versículo de memoria, lección 4 Versículo de memoria, lección 5 Versículo de memoria, lección 6 Versículo de memoria, lección 7 Versículo de memoria, lección 8 Versículo de memoria, lección 9 Versículo de memoria, lección 10 Versículo de memoria, lección 11 Versículo de memoria, lección 12 Versículo de memoria, lección 13
MISSION 4th QUARTER 2018

Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es