MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Gihubad ni: Bartman Barrientos

Mga Leksyon Sa Ika-1 Nga Trimestre 2019
Presentasyon nga Powerpoint
Latid

Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es