සබත් පාසල සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට සබත් පාසල් වැඩසටහන සඳහා හෝ සෑම සතියකම පාඩම සකස් කිරීමට සහ ඉගැන්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන සොයාගත හැකිය.

පරිවර්තනය කළේ: ගොඩ්වින් විල්සන්

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය පරිවර්තනය කළේ: මලිති බණ්ඩාරතිලක

2019 4 වන කාර්තුවේ පාඩම්
පවර්පොයින්ට් ඉදිරිපත් කිරීම
දළ සටහන
බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය
16/11/2019
07. අපගේ කමාකරන්නාවූ දෙවියන්වහන්සේ
09/11/2019
06. දේව වචනය කියවීම
02/11/2019
05. ව්‍යවස්ථාවේ දීමනාව උල්ලංඝණය කිරීම
26/10/2019
04. විරුද්ධකම් වලට මුහුණ දීම
19/10/2019
03. දෙවියන්වහන්සේගේ කැඳවීම
2019 4 වන කාර්තුවේ කටපාඩම් පද
Versículo de memoria, lección 1 Versículo de memoria, lección 2 Versículo de memoria, lección 3 Versículo de memoria, lección 4 Versículo de memoria, lección 5 Versículo de memoria, lección 6 Versículo de memoria, lección 7 Versículo de memoria, lección 8 Versículo de memoria, lección 9 Versículo de memoria, lección 10 Versículo de memoria, lección 11 Versículo de memoria, lección 12 Versículo de memoria, lección 13

ඔබට මෙම විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය: escuelasabatica@fustero.es