සබත් පාසල සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට සබත් පාසල් වැඩසටහන සඳහා හෝ සෑම සතියකම පාඩම සකස් කිරීමට සහ ඉගැන්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන සොයාගත හැකිය.

පරිවර්තනය කළේ: ගොඩ්වින් විල්සන්

2019 තෙවන කාර්තුවේ පාඩම්
පවර්පොයින්ට් ඉදිරිපත් කිරීම
දළ සටහන
28/09/2019
13. සේවකයින් පිරුණාවූ සමාජයක්
21/09/2019
12. කරුණාවට ප්‍රේම කිරීමට නම්
14/09/2019
11. පැමිණීමේ බලාපොරොත්තුව තුළ ජීවත් වීම
07/09/2019
10. සුභාරංචිය ජීවත්වීම
31/08/2019
09. අලුත් ගිවිසුම් සභාවේ දේව සේවය
24/08/2019
08. “මොවුන්ගෙන් කුඩාම වූ”
17/08/2019
07. යේසුස්වහන්සේ හා දිළින්ඳන්
10/08/2019
06. මැවුම්කරුවාණන්ට නමස්කාර කරමු!
03/08/2019
05. අනාගතවක්තෘන්ගේ හැඬිම
2019 4 වන කාර්තුවේ කටපාඩම් පද
Versículo de memoria, lección 1 Versículo de memoria, lección 2 Versículo de memoria, lección 3 Versículo de memoria, lección 4 Versículo de memoria, lección 5 Versículo de memoria, lección 6 Versículo de memoria, lección 7 Versículo de memoria, lección 8 Versículo de memoria, lección 9 Versículo de memoria, lección 10 Versículo de memoria, lección 11 Versículo de memoria, lección 12 Versículo de memoria, lección 13
2019 තෙවන කාර්තුවේ කටපාඩම් පද
Versículo de memoria, lección 1 Versículo de memoria, lección 2 Versículo de memoria, lección 3 Versículo de memoria, lección 4 Versículo de memoria, lección 5 Versículo de memoria, lección 6 Versículo de memoria, lección 7 Versículo de memoria, lección 8 Versículo de memoria, lección 9 Versículo de memoria, lección 10 Versículo de memoria, lección 11 Versículo de memoria, lección 12 Versículo de memoria, lección 13

ඔබට මෙම විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය: escuelasabatica@fustero.es