සබත් පාසල සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට සබත් පාසල් වැඩසටහන සඳහා හෝ සෑම සතියකම පාඩම සකස් කිරීමට සහ ඉගැන්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන සොයාගත හැකිය.

පරිවර්තනය කළේ: ගොඩ්වින් විල්සන්

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය පරිවර්තනය කළේ: මලිති බණ්ඩාරතිලක

2020 1 වන කාර්තුවේ පාඩම්
පවර්පොයින්ට් ඉදිරිපත් කිරීම
දළ සටහන
බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය
15/02/2020
07. සිංහ ගුහාවෙන්‌ දේව දූතයින්ගේ ලෙනට
08/02/2020
06. මමත්වයෙහි සිට විනාශය තෙක්‌
01/02/2020
05. උඩඟුබවෙන් යටහත්කමට
25/01/2020
04. ගිනි උදුනෙන් රජ මාළිගයට
18/01/2020
03. අභිරහසෙන් හෙළිදරව්වට
11/01/2020
02. යෙරුසලමෙන් බබිලෝනියට
04/01/2020
01. කියවීමෙන් අවබෝධ කරගැනීම
2020 1 වන කාර්තුවේ කටපාඩම් පද
Versículo de memoria, lección 1 Versículo de memoria, lección 2 Versículo de memoria, lección 3 Versículo de memoria, lección 4 Versículo de memoria, lección 5 Versículo de memoria, lección 6 Versículo de memoria, lección 7 Versículo de memoria, lección 8 Versículo de memoria, lección 9 Versículo de memoria, lección 10 Versículo de memoria, lección 11 Versículo de memoria, lección 12 Versículo de memoria, lección 13

ඔබට මෙම විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය: escuelasabatica@fustero.es