AGARSIIFTUU SLIDE BARUMSA SANBATAA

AGARSIIFTUU SLIDE BARUMSA SANBATAA

AGARSIIFTUU SLIDE BARUMSA SANBATAA

MADDA BIROO

MADDA BIROO

MADDA BIROO

 

Asii Powerpoint barnoota Barumsa Sanbataa torbanii dhihaate argachuu ni dandeessu. Sagantaa ykn daree Barumsa Sanbataa keessanitti fayyadamuu ni dandeessu.

Asii Powerpoint barnoota Barumsa Sanbataa torbanii dhihaate argachuu ni dandeessu. Sagantaa ykn daree Barumsa Sanbataa keessanitti fayyadamuu ni dandeessu.

Asii Powerpoint barnoota Barumsa Sanbataa torbanii dhihaate argachuu ni dandeessu. Sagantaa ykn daree Barumsa Sanbataa keessanitti fayyadamuu ni dandeessu.

 

Kan Hiike: Feyisa Gudeta Oljira

Kan Hiike: Feyisa Gudeta Oljira

Kan Hiike: Feyisa Gudeta Oljira

 

Barnoota kurmaana 2ffaa 2024

Barnoota kurmaana 2ffaa 2024

Barnoota kurmaana 2ffaa 2024

Powerpoint dhihaate

Powerpoint dhihaate

Powerpoint dhihaate

 
13/04/2024
02. DHIMMA IJOO JAALALAMOO OFITTUMMAA?
  
  
 
06/04/2024
01. LOLA WARAANOTA HUNDUMAA DUUBA JIRU
  
  
 

Memory verses 2nd quarter 2024

Memory verses 2nd quarter 2024

Memory verses 2nd quarter 2024

 
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
 

Kan dhiheessan Sergio Fustero fi Eunice Laved, miseensa Waldaa Adveentistii Guyyaa Torbaffaa Ispeen.

Kan dhiheessan Sergio Fustero fi Eunice Laved, miseensa Waldaa Adveentistii Guyyaa Torbaffaa Ispeen.

Kan dhiheessan Sergio Fustero fi Eunice Laved, miseensa Waldaa Adveentistii Guyyaa Torbaffaa Ispeen.

 As irratti nu quunnamuu ni dandeessu: escuelasabatica@fustero.es

 As irratti nu quunnamuu ni dandeessu: escuelasabatica@fustero.es

 As irratti nu quunnamuu ni dandeessu: escuelasabatica@fustero.es