AGARSIIFTUU SLIDE BARUMSA SANBATAA

AGARSIIFTUU SLIDE BARUMSA SANBATAA

AGARSIIFTUU SLIDE BARUMSA SANBATAA

MADDA BIROO

MADDA BIROO

MADDA BIROO

 

Asii Powerpoint barnoota Barumsa Sanbataa torbanii dhihaate argachuu ni dandeessu. Sagantaa ykn daree Barumsa Sanbataa keessanitti fayyadamuu ni dandeessu.

Asii Powerpoint barnoota Barumsa Sanbataa torbanii dhihaate argachuu ni dandeessu. Sagantaa ykn daree Barumsa Sanbataa keessanitti fayyadamuu ni dandeessu.

Asii Powerpoint barnoota Barumsa Sanbataa torbanii dhihaate argachuu ni dandeessu. Sagantaa ykn daree Barumsa Sanbataa keessanitti fayyadamuu ni dandeessu.

 

Kan Hiike: Feyisa Gudeta Oljira

Kan Hiike: Feyisa Gudeta Oljira

Kan Hiike: Feyisa Gudeta Oljira

 

Barnoota kurmaana 3ffaa 2024

Barnoota kurmaana 3ffaa 2024

Barnoota kurmaana 3ffaa 2024

Powerpoint dhihaate

Powerpoint dhihaate

Powerpoint dhihaate

 
20/07/2024
03. WAL-DHABDEE
  
  
 
13/07/2024
02. GUYYAA TOKKO TAJAAJILA YESUUS KEESSA
  
  
 
06/07/2024
01. JALQABBII WANGEELICHAA
  
  
 

Kan dhiheessan Sergio Fustero fi Eunice Laved, miseensa Waldaa Adveentistii Guyyaa Torbaffaa Ispeen.

Kan dhiheessan Sergio Fustero fi Eunice Laved, miseensa Waldaa Adveentistii Guyyaa Torbaffaa Ispeen.

Kan dhiheessan Sergio Fustero fi Eunice Laved, miseensa Waldaa Adveentistii Guyyaa Torbaffaa Ispeen.

 As irratti nu quunnamuu ni dandeessu: escuelasabatica@fustero.es

 As irratti nu quunnamuu ni dandeessu: escuelasabatica@fustero.es

 As irratti nu quunnamuu ni dandeessu: escuelasabatica@fustero.es