TAKELAKA HO AN' NY SEKOLY SABATA

TAKELAKA HO AN' NY SEKOLY SABATA

TAKELAKA HO AN' NY SEKOLY SABATA

Ho hitanao eto amin'ity tranokala ity ireo takelaka PowerPoint ho an'ny fandaharan'ny Sekoly Sabata na ho fanampiana ny fanomanana sy fampianarana ny lesona isan-kerinandro.

Ho hitanao eto amin'ity tranokala ity ireo takelaka PowerPoint ho an'ny fandaharan'ny Sekoly Sabata na ho fanampiana ny fanomanana sy fampianarana ny lesona isan-kerinandro.

Ho hitanao eto amin'ity tranokala ity ireo takelaka PowerPoint ho an'ny fandaharan'ny Sekoly Sabata na ho fanampiana ny fanomanana sy fampianarana ny lesona isan-kerinandro.

 

Nadikan'i: Malala Raveloson

Nadikan'i: Malala Raveloson

Nadikan'i: Malala Raveloson

 

TARI-DALANA HAFA:

TARI-DALANA HAFA:

TARI-DALANA HAFA:

 

LESONA TELOVOLANA FAHEFATRA 2023

LESONA TELOVOLANA FAHEFATRA 2023

LESONA TELOVOLANA FAHEFATRA 2023

PowerPoint famelabelarana

PowerPoint famelabelarana

PowerPoint famelabelarana

Outline

Outline

Outline

 
02/12/2023
09. MAMITA NY IRAKA AMIN'IREO MANAN-KERY SY FAHEFANA
  
  
  
  
 
25/11/2023
08. MAMITA IRAKA AMIN'IREO MILA FANAMPIANA
  
  
  
  
 
18/11/2023
07. MAMITA NY IRAKA AMIN'NY NAMAKO
  
  
  
  
 
11/11/2023
06. ANTONY MANOSIKA SY FIOMANANA HO AMIN'NY IRAKA
  
  
  
  
 
04/11/2023
05. IREO FIALAN-TSINY TSY HANATANTERAHANA NY IRAKA
  
  
  
  
 
28/10/2023
04. MIARA-MIASA AMIN'ANDRIAMANITRA
  
  
  
  
 
21/10/2023
03. NY ANTSON'ANDRIAMANITRA HO AMIN'NY IRAKA
  
  
  
  
 
14/10/2023
02. NY ASA NANIRAHAN'ANDRIAMANITRA ANTSIKA – FIZARANA 2
  
  
  
  
 
07/10/2023
01. NY ASA NANIRAHAN'ANDRIAMANITRA ANTSIKA: FIZARANA 1
  
  
  
  
 

Memory verses 4th quarter 2023

Memory verses 4th quarter 2023

Memory verses 4th quarter 2023

 
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
 

Fanehoana notontosain'i Sergio Fustero sy Eunice Laveda, mambra ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito any Espana.

Fanehoana notontosain'i Sergio Fustero sy Eunice Laveda, mambra ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito any Espana.

Fanehoana notontosain'i Sergio Fustero sy Eunice Laveda, mambra ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito any Espana.

 Afaka mifandray amin'ny alalan'ity mailaka ity isika: escuelasabatica@fustero.es

 Afaka mifandray amin'ny alalan'ity mailaka ity isika: escuelasabatica@fustero.es

 Afaka mifandray amin'ny alalan'ity mailaka ity isika: escuelasabatica@fustero.es