TAKELAKA HO AN' NY SEKOLY SABATA

Ho hitanao eto amin'ity tranokala ity ireo takelaka PowerPoint ho an'ny fandaharan'ny Sekoly Sabata na ho fanampiana ny fanomanana sy fampianarana ny lesona isan-kerinandro.

Nadikan'i: Malala Raveloson

LESONA TELOVOLANA FAHEFATRA 2018
PowerPoint famelabelarana
Outline
23/06/2018
12. BABYLONA SY NY ADY LEHIBE FARANY
16/06/2018
11. NY TOMBO-KASEN'ANDRIAMANITRA SA NY MARIKY NY BIBIDIA?
09/06/2018
10. I AMERIKA SY I BABYLONA
02/06/2018
09. IREO FITAKA AMIN'NY ANDRO FARANY
26/05/2018
08. MIANKOHOKA AMIN'NY MPAMORONA
19/05/2018
07. MATIO 24 SY 25
12/05/2018
06. IZA NO “NANOVA” NY LALÀNA?
05/05/2018
05. KRISTY AO AMIN'NY FITOERANA MASINA AO AN-DANITRA
28/04/2018
04. NY ANDRO FARANY SY NY FAMONJENA
21/04/2018
03. I JESOSY SY NY BOKIN'NY APOKALYPSY
14/04/2018
02. DANIELA SY NY ANDRO FARANY
07/04/2018
01. ILAY ADY LEHIBE EO AMIN'NY TSARA SY NY RATSY
Fianarana ny tsianjery
Versículo de memoria, lección 1 Versículo de memoria, lección 2 Versículo de memoria, lección 3 Versículo de memoria, lección 4 Versículo de memoria, lección 5 Versículo de memoria, lección 6 Versículo de memoria, lección 7 Versículo de memoria, lección 8 Versículo de memoria, lección 9 Versículo de memoria, lección 10 Versículo de memoria, lección 11 Versículo de memoria, lección 12 Versículo de memoria, lección 13 PowerPoint

Afaka mifandray amintsika amin'ny alalan'ny mailaka ity: escuelasabatica@fustero.es