SLIDESHOWS FOR THE SABBATH SCHOOL

SLIDESHOWS FOR THE SABBATH SCHOOL

SLIDESHOWS FOR THE SABBATH SCHOOL

Here you can find Powerpoint presentations on the weekly Sabbath School lesson. You may use it in your Sabbath School program or class.

Here you can find Powerpoint presentations on the weekly Sabbath School lesson. You may use it in your Sabbath School program or class.

Here you can find Powerpoint presentations on the weekly Sabbath School lesson. You may use it in your Sabbath School program or class.

 

Translated by: Bhaju Ram Shrestha

Translated by: Bhaju Ram Shrestha

Translated by: Bhaju Ram Shrestha

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

2023 1st quarter lessons

2023 1st quarter lessons

2023 1st quarter lessons

Powerpoint presentation

Powerpoint presentation

Powerpoint presentation

 
18/02/2023
७. सानाभन्दा साना यी भाइहरूलाईनु
  
  
 
11/02/2023
६. स्वर्गमा धन थुपार्नु
  
  
 
04/02/2023
५. ऋणको मामिलामा गरिने कारोबार
  
  
 
28/01/2023
४. येशूको निम्ति भेटीहरू
  
  
 
21/01/2023
३. दशांशको सम्झौता
  
  
 
14/01/2023
२. हामीसँग बाँध्नुभएको परमेश्वरका करारहरू
  
  
 
07/01/2023
१. परमेश्‍वरको परिवारमा सहभागिता
  
  
 

Memory verses 1st quarter 2023

Memory verses 1st quarter 2023

Memory verses 1st quarter 2023

 
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
 

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

 You can contact us at: escuelasabatica@fustero.es

 You can contact us at: escuelasabatica@fustero.es

 You can contact us at: escuelasabatica@fustero.es