SLIDESHOWS FOR THE SABBATH SCHOOL

SLIDESHOWS FOR THE SABBATH SCHOOL

SLIDESHOWS FOR THE SABBATH SCHOOL

Here you can find Powerpoint presentations on the weekly Sabbath School lesson. You may use it in your Sabbath School program or class.

Here you can find Powerpoint presentations on the weekly Sabbath School lesson. You may use it in your Sabbath School program or class.

Here you can find Powerpoint presentations on the weekly Sabbath School lesson. You may use it in your Sabbath School program or class.

 

Translated by: Bhaju Ram Shrestha

Translated by: Bhaju Ram Shrestha

Translated by: Bhaju Ram Shrestha

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

2023 2nd quarter lessons

2023 2nd quarter lessons

2023 2nd quarter lessons

Powerpoint presentation

Powerpoint presentation

Powerpoint presentation

 
17/06/2023
१२. परमे वरको लालमोहर र पशुको छाप: भाग २
  
  
 
10/06/2023
११. परमेश्वरको लालमोहर र पशुको छाप भाग १
  
  
 
03/06/2023
१०. सैतानका षडयन्त्र र अन्तिम धोखाहरू
  
  
 
27/05/2023
९. भ्रम वा रनभुल्लमा परेको सहर
  
  
 
20/05/2023
८. साबथ र अन्तको दिन
  
  
 
13/05/2023
७. सृष्टिकर्ताको आराधना गर
  
  
 
06/05/2023
६. परमेश्‍वरले गर्नु हुने न्यायको घडी
  
  
 
29/04/2023
५. न्यायको बारेमा शुभ समाचार
  
  
 
22/04/2023
४. परमेश्‍वरको भय मान, श्रद्धा गर र उहाँलाई महिमा देऊ
  
  
 
15/04/2023
३. अनन्तको सुसमाचार
  
  
 
08/04/2023
२. नसीबमा ख्याल
  
  
 
01/04/2023
१. येशू जित्नु हुन्छ– सैतान हार्छ
  
  
 

Memory verses 2nd quarter 2023

Memory verses 2nd quarter 2023

Memory verses 2nd quarter 2023

 
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
 

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

 You can contact us at: escuelasabatica@fustero.es

 You can contact us at: escuelasabatica@fustero.es

 You can contact us at: escuelasabatica@fustero.es