SANBATU ROSI XIINXALLORA MISILETE XAWISHSHA

SANBATU ROSI XIINXALLORA MISILETE XAWISHSHA

SANBATU ROSI XIINXALLORA MISILETE XAWISHSHA

Tenne teesora Sanbatu rosira ikitaawo pawor poyintete eslaayidoota afi’naayi. Tinino qixaabaahu lamala lamalantera rosoho qixaawatenna rosiisate kaa’litaraati.

Tenne teesora Sanbatu rosira ikitaawo pawor poyintete eslaayidoota afi’naayi. Tinino qixaabaahu lamala lamalantera rosoho qixaawatenna rosiisate kaa’litaraati.

Tenne teesora Sanbatu rosira ikitaawo pawor poyintete eslaayidoota afi’naayi. Tinino qixaabaahu lamala lamalantera rosoho qixaawatenna rosiisate kaa’litaraati.

 

Tiro: Etiyo Agaape Maganu Qaali Xiinxalloyi

Tiro: Etiyo Agaape Maganu Qaali Xiinxalloyi

Tiro: Etiyo Agaape Maganu Qaali Xiinxalloyi

 

Ethio Agape Bible Study: YouTube channel

Ethio Agape Bible Study: YouTube channel

Ethio Agape Bible Study: YouTube channel

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

2022, 4ki sasi again rosubba

2022, 4ki sasi again rosubba

2022, 4ki sasi again rosubba

Pawor poyintete eslaayidoota

Pawor poyintete eslaayidoota

Pawor poyintete eslaayidoota

 
29/10/2022
05. MASQALU ALBAANNI NOO KA'O
  
  
 
22/10/2022
04. BIREE GONDOORO
  
  
 
15/10/2022
03. Mannu Kalaqami Daafo afa
  
  
 
08/10/2022
02. Rewo Ccubbaatamae alamera
  
  
 
01/10/2022
01. Co'itte Alamera Kalaqantino Shittimma
  
  
 

Memory verses 4th quarter 2022

Memory verses 4th quarter 2022

Memory verses 4th quarter 2022

 
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 14
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 14
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 14
 

Esilaayidootu qixaabbanohu Esipayinete Lamalki Barri Adveentisitete miilla ikitiyoo Sergiyo Fusteeronninna Eunise Levadaniiti.

Esilaayidootu qixaabbanohu Esipayinete Lamalki Barri Adveentisitete miilla ikitiyoo Sergiyo Fusteeronninna Eunise Levadaniiti.

Esilaayidootu qixaabbanohu Esipayinete Lamalki Barri Adveentisitete miilla ikitiyoo Sergiyo Fusteeronninna Eunise Levadaniiti.

 Tenne teessoyi ninke afidhinankera dandiitinaayi: escuelasabatica@fustero.es

 Tenne teessoyi ninke afidhinankera dandiitinaayi: escuelasabatica@fustero.es

 Tenne teessoyi ninke afidhinankera dandiitinaayi: escuelasabatica@fustero.es