SLIDESHOWS FOR THE SABBATH SCHOOL

Tenne teesora Sanbatu rosira ikitaawo pawor poyintete eslaayidoota afi’naayi. Tinino qixaabaahu lamala lamalantera rosoho qixaawatenna rosiisate kaa’litaraati.

[NEW] Sa’u rosi eslaayidoota ko’ne afidhinaayi

Tiro: Etiyo Agaape Maganu Qaali Xiinxalloyi

2020, 2ki sasi again rosubba
Pawor poyintete eslaayidoota
09/05/2020
06. TIRO MAAYIRA HASIISSU?
18/04/2020
03. YESUUSINNA ROSAANOSI LA'OOSHSHE QULLAAWU MAXAAFI AANA

Esilaayidootu qixaabbanohu Esipayinete Lamalki Barri Adveentisitete miilla ikitiyoo Sergiyo Fusteeronninna Eunise Levadaniiti.

Tenne teessoyi ninke afidhinankera dandiitinaayi: escuelasabatica@fustero.es