SANBATU ROSI XIINXALLORA MISILETE XAWISHSHA

Tenne teesora Sanbatu rosira ikitaawo pawor poyintete eslaayidoota afi’naayi. Tinino qixaabaahu lamala lamalantera rosoho qixaawatenna rosiisate kaa’litaraati.

Sa’u rosi eslaayidoota ko’ne afidhinaayi

Tiro: Etiyo Agaape Maganu Qaali Xiinxalloyi

2021, 2ki sasi again rosubba
Pawor poyintete eslaayidoota
17/04/2021
03. “DAGAAWO ILAMA BAALA”

Esilaayidootu qixaabbanohu Esipayinete Lamalki Barri Adveentisitete miilla ikitiyoo Sergiyo Fusteeronninna Eunise Levadaniiti.

Tenne teessoyi ninke afidhinankera dandiitinaayi: escuelasabatica@fustero.es