SLIDESHOWS FOR THE SABBATH SCHOOL

Tenne teesora Sanbatu rosira ikitaawo pawor poyintete eslaayidoota afi’naayi. Tinino qixaabaahu lamala lamalantera rosoho qixaawatenna rosiisate kaa’litaraati.

[NEW] Sa’u rosi eslaayidoota ko’ne afidhinaayi

Tiro: Etiyo Agaape Maganu Qaali Xiinxalloyi

2020, 2ki sasi again rosubba
Pawor poyintete eslaayidoota
15/08/2020
07. QAALE BEEQQA
25/07/2020
04. HUUCCATTOTE WOLQA: WOLOOTU DAAFIRA HUUCCA
04/07/2020
01. Farcira Maayira

Esilaayidootu qixaabbanohu Esipayinete Lamalki Barri Adveentisitete miilla ikitiyoo Sergiyo Fusteeronninna Eunise Levadaniiti.

Tenne teessoyi ninke afidhinankera dandiitinaayi: escuelasabatica@fustero.es