SLIDESHOWS FOR THE SABBATH SCHOOL

Tenne teesora Sanbatu rosira ikitaawo pawor poyintete eslaayidoota afi’naayi. Tinino qixaabaahu lamala lamalantera rosoho qixaawatenna rosiisate kaa’litaraati.

Sa’u rosi eslaayidoota ko’ne afidhinaayi

Tiro: Etiyo Agaape Maganu Qaali Xiinxalloyi

2020, 4ki sasi again rosubba
Pawor poyintete eslaayidoota
17/10/2020
03. Hajajo rosiisaanchchu gede

Esilaayidootu qixaabbanohu Esipayinete Lamalki Barri Adveentisitete miilla ikitiyoo Sergiyo Fusteeronninna Eunise Levadaniiti.

Tenne teessoyi ninke afidhinankera dandiitinaayi: escuelasabatica@fustero.es