SLIDESHOWS FOR THE SABBATH SCHOOL

Tenne teesora Sanbatu rosira ikitaawo pawor poyintete eslaayidoota afi’naayi. Tinino qixaabaahu lamala lamalantera rosoho qixaawatenna rosiisate kaa’litaraati.

Sa’u rosi eslaayidoota ko’ne afidhinaayi

Tiro: Etiyo Agaape Maganu Qaali Xiinxalloyi

2021, 1ki sasi again rosubba
Pawor poyintete eslaayidoota
06/02/2021
06. MAGANU AANA HAARIIMA
02/01/2021
01. AAYIMMATE RAAQAMA

Esilaayidootu qixaabbanohu Esipayinete Lamalki Barri Adveentisitete miilla ikitiyoo Sergiyo Fusteeronninna Eunise Levadaniiti.

Tenne teessoyi ninke afidhinankera dandiitinaayi: escuelasabatica@fustero.es