‘ATA KI HE LAUTOHI FAKA-SAPATE

‘Oku ma’u ‘I heni ‘ae ‘ata ‘e tokoni lahi ‘aupito ki hono teuteu’i ‘a ho’o polokalama ki he lautohi faka-Sapate ‘I he uike kotoa pe.

Liliu ‘e: Halalotoangi Fonokalafi

Lesoni kihe Kuata Tolu, 2018
Ngaahi ‘Ata ‘oe Lesoni
Fokotu’utu’u
22/09/2018
12. TAUHI POPULA ‘I SESALIA
15/09/2018
11. PUKE POPULA ‘I SELUSALEMA
08/09/2018
10. KO E FOLAU NGAUE FAKAMISINALE HONO TOLU
01/09/2018
09. KOE FOLAU NGAUE FAKAMISINALE HONO UA
25/08/2018
08. KOE FAKATAHA’ANGA KOSILIO ‘I SELUSALEMA
18/08/2018
07. ‘ULUAKI FOLAU FAKAMISINALE ‘A PAULA
11/08/2018
06. NGAUE ‘A PITA
04/08/2018
05. KOE LILIU ‘A PAULA
28/07/2018
04. KOE ‘ULUAKI TAKI ‘O E MU’AKI SIASI
21/07/2018
03. MO’UI ‘I HE MU’AKI SIASI
14/07/2018
02. PENITEKOSI
07/07/2018
01. KE KE HOKO KO ‘EKU FAKAMO’ONI
Veesi Lauloto

Malava keke fetu’utaki mai ‘i he ‘imeili ni: escuelasabatica@fustero.es