‘ATA KI HE LAUTOHI FAKA-SAPATE

‘Oku ma’u ‘I heni ‘ae ‘ata ‘e tokoni lahi ‘aupito ki hono teuteu’i ‘a ho’o polokalama ki he lautohi faka-Sapate ‘I he uike kotoa pe.

Liliu ‘e: Halalotoangi Fonokalafi

Lesoni kihe Kuata Fa, 2019
Ngaahi ‘Ata ‘oe Lesoni
Fokotu’utu’u
21/12/2019
12. FEKUKI MOE NGAAHI TU’UTU NI KOVI
14/12/2019
11. KOE KAKAI NE FAKAHOLOMUI
07/12/2019
10. FAKAFETA’I KI HE ‘EIKI
30/11/2019
09. NGAAHI FAKATANGA, TAUTEA, PEA MOE NGAAHI HINGOA
Veesi Lauloto
Versículo de memoria, lección 1 Versículo de memoria, lección 2 Versículo de memoria, lección 3 Versículo de memoria, lección 4 Versículo de memoria, lección 5 Versículo de memoria, lección 6 Versículo de memoria, lección 7 Versículo de memoria, lección 8 Versículo de memoria, lección 9 Versículo de memoria, lección 10 Versículo de memoria, lección 11 Versículo de memoria, lección 12 Versículo de memoria, lección 13 PowerPoint

Malava keke fetu’utaki mai ‘i he ‘imeili ni: escuelasabatica@fustero.es