‘ATA KI HE LAUTOHI FAKA-SAPATE

‘ATA KI HE LAUTOHI FAKA-SAPATE

‘ATA KI HE LAUTOHI FAKA-SAPATE

‘Oku ma’u ‘I heni ‘ae ‘ata ‘e tokoni lahi ‘aupito ki hono teuteu’i ‘a ho’o polokalama ki he lautohi faka-Sapate ‘I he uike kotoa pe.

‘Oku ma’u ‘I heni ‘ae ‘ata ‘e tokoni lahi ‘aupito ki hono teuteu’i ‘a ho’o polokalama ki he lautohi faka-Sapate ‘I he uike kotoa pe.

‘Oku ma’u ‘I heni ‘ae ‘ata ‘e tokoni lahi ‘aupito ki hono teuteu’i ‘a ho’o polokalama ki he lautohi faka-Sapate ‘I he uike kotoa pe.

 

Liliu ‘e: Hateni Pahulu

Liliu ‘e: Hateni Pahulu

Liliu ‘e: Hateni Pahulu

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

Lesoni kihe Kuata ‘Uluaki, 2024

Lesoni kihe Kuata ‘Uluaki, 2024

Lesoni kihe Kuata ‘Uluaki, 2024

Ngaahi ‘Ata ‘oe Lesoni

Ngaahi ‘Ata ‘oe Lesoni

Ngaahi ‘Ata ‘oe Lesoni

 
24/02/2024
08. POTO KI HE MOʻUI MĀ’ONI’ONI
  
  
 
17/02/2024
07. KO HOʻO ʻALOʻOFÁ ‘OKU A’U HAKE KI HE NGAAHI LANGI
  
  
 
10/02/2024
06. TEU TU’U HAKE
  
  
 
03/02/2024
05. HIVA ‘AKI ‘A E HIVA ‘A SIHOVA ‘I HE FONUA ‘O E MULI
  
  
 
27/01/2024
04. ‘OKU ONGO’I ‘E SIHOVA ‘O NE FAKAMO’UI
  
  
 
20/01/2024
03. ‘OKU PULE ‘A SIHOVA
  
  
 
13/01/2024
02. AKOʻI KIMAUTOLU KE LOTU
  
  
 
06/01/2024
01. FOUNGA HONO LAU ‘O E NGAAHI SAAME
  
  
 

Veesi Lauloto

Veesi Lauloto

Veesi Lauloto

 
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
 

Ngaahi fakamatala naʻe fa'u ia ʻe Sergio Fustero mo Eunice Laveda, Ko e kau memipa ʻo e Siasi ʻAho Fitu ʻi Sipeini.

Ngaahi fakamatala naʻe fa'u ia ʻe Sergio Fustero mo Eunice Laveda, Ko e kau memipa ʻo e Siasi ʻAho Fitu ʻi Sipeini.

Ngaahi fakamatala naʻe fa'u ia ʻe Sergio Fustero mo Eunice Laveda, Ko e kau memipa ʻo e Siasi ʻAho Fitu ʻi Sipeini.

 Malava keke fetu’utaki mai ‘i he ‘imeili ni: escuelasabatica@fustero.es

 Malava keke fetu’utaki mai ‘i he ‘imeili ni: escuelasabatica@fustero.es

 Malava keke fetu’utaki mai ‘i he ‘imeili ni: escuelasabatica@fustero.es