‘ATA KI HE LAUTOHI FAKA-SAPATE

‘Oku ma’u ‘I heni ‘ae ‘ata ‘e tokoni lahi ‘aupito ki hono teuteu’i ‘a ho’o polokalama ki he lautohi faka-Sapate ‘I he uike kotoa pe.

Liliu ‘e: Halalotoangi Fonokalafi

Lesoni kihe Kuata ‘Uluaki, 2020
Ngaahi ‘Ata ‘oe Lesoni
Fokotu’utu’u
08/02/2020
06. MEI HE TA’E FEAUNA KI HE ‘AUHA
01/02/2020
05. MEI HE HIKISIA KI HE ANGAVAIVAI
25/01/2020
04. MEI HE FONISE AFI KI HA PALASI

Malava keke fetu’utaki mai ‘i he ‘imeili ni: escuelasabatica@fustero.es