FA’ASOLOGA O ATA MO LE A’OGA O LE SAPATI

I luga o le upega tafailagi lenei e te maua ai le fa’asologa o ata e fesoasoani e tapena ai le a’oa’oina o le lesona o sapati ta’itasi.

[NEW] E te maua Lesona Tuai i le tusi o alaga'oa (archive)

Fa’aliliuina e: Chris Ausage

2020 Lesona o le Kuata 3
Fa’asologa o Ata
07-04-2020
01. ‘AISEA E MOLIMAU AI?
Matua Tauloto
Memory verse, lesson 1 Memory verse, lesson 2 Memory verse, lesson 3 Memory verse, lesson 4 Memory verse, lesson 5 Memory verse, lesson 6 Memory verse, lesson 7 Memory verse, lesson 8 Memory verse, lesson 9 Memory verse, lesson 10 Memory verse, lesson 11 Memory verse, lesson 12 Memory verse, lesson 13

E mafai ona feso’ota’i mai i le imeli lenei: escuelasabatica@fustero.es